Hjem Diffusors Brochure Kontakt Om Aeromatic Referencer
 

M/S Portland - stigning I losseraten på 60-80 %

Cementbulkcarrieren blev i år 2000 konverteret fra at bruge kædeudtræk af cementen til at bruge et fluidisation`s system udviklet af Aeromatic. Ca. 13 000 meter perforeret gummislange blev der installeret i skibet.

M/S Portland Var en typisk cementbulkcarrierer med kæder installeret i bunden af lastrummene for udlosning. I 2000 skulle kæder og tandhjul udskiftes på grund af at delene var slidt op, hvilket ville være en investering på ca. DKK 1.5 mil.

På grund af den store investering samt at det øvrige maskineri var 25 år gammelt, f. eks gearkasser, trækaksler og pakdåser var ligeledes nedslidt og behøvede en total renovering og fordi det daglige vedligehold krævede ca. 5 timers arbejde hver dag, blev der undersøgt om det var muligt at skifte fra det gamle kædesystem til et system med opluftning med perforeret gummislange i stedet.

Undersøgelser og tests endte op med et fuldskala forsøg, hvor en kæde blev fjernet og erstattet af et gulv med perforeret gummislange. Testen viste at udlosseraten for skibet steg med 60-80 % og samtidigt blev vedligeholdet reduceret til et minimum.

Grundideen der er brugt ved ombygningen af M/S Portland er at lastrummene er opdelt i 2 eller flere render på tværs af skibet, muligt med et bulkhead i center afhængigt af antallet af lastrum der er valgt i skibet. Vinkelen mod midten af renden er mellem 20 og 25 grader og yderligere hælder renden mellem 8 - 10 grader mod de vertikale skruer. På renderne er der monteret perforerede slanger fra Aeromatic og ved at tilføre et tryk på ca. 3 bar gennem slangerne vil cementen flyde mod udgangen af lastrummet, gennem spjældene og hen mod de vertikale skruer som vil transportere cementen til toppen af skibet.

Fordele med den nye fluidiserings metode:

  1. Reducerede installations omkostninger sammenlignet med andre kendt systemer.
  2. Reducerede eller næsten ingen vedligeholdelses omkostninger i lastrummene.
  3. Reduceret besætning på skibet
  4. Ingen bevægelige eller roterende dele som slides
  5. Større udlosse kapacitet for de same omkostninger sammenlignet med konventionelle systemer.

M/V Cemclipper

Aeromatic har også leveret perforeret gummislange til M/S Cem Clipper. Slangerne er her monteret i udlosserøret med manuel opluftning for at optimere hastigheden og for at forhindre blokering af udlosserøret.

Projekter